Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τοπογραφία Κερατοειδούς – θεσσαλονίκη

οφθαλμίατρος καλαμαριά-Τοπογραφία Κερατοειδούς

Το ιατρείο διαθέτει δυνατότητα τοπογραφίας κερατοειδούς με την χρήση της νέας και εξελιγμένης τεχνολογίας της OCT – τοπογραφίας. (Τοπογραφία Κερατοειδούς – θεσσαλονίκη)

Η συγκεκριμένη τεχνολογία, σε αντίθεση με τα μηχανήματα παλαιότερης τεχνολογίας (με δακτυλίους placido), επιτρέπει την πραγματική χαρτογράφηση τόσο της πρόσθιας όσο και της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς. Έτσι επιλύεται ταυτόχρονα το πρόβλημα των λανθασμένων μετρήσεων, οι οποίες σχετίζονται με την μοντελοποίηση της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς. (Τοπογραφία Κερατοειδούς – θεσσαλονίκη )

Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η δημιουργία χαρτών απεικόνισης του κερατοειδούς για την καλύτερη μελέτη της παθολογίας του κερατοειδούς (π.χ κερατόκωνος).

Συγκεκριμένα καθίσταται δυνατή η δημιουργία χαρτών:

  • Πραγματικά καθαρής ισχύος (true net power) του κερατοειδούς
  • Καμπυλότητας του κερατοειδούς
  • Ανύψωσης του κερατοειδούς
  • Διαθλαστικής ισχύος του κερατοειδούς
  • Παχυμετρίας και παχυμετρίας επιθηλίου του κερατοειδούς.

Τί είναι η τοπογραφία κερατοειδούς ;

Η τοπογραφία του κερατοειδούς χρησιμοποιείται για να χαρτογραφήσει το σχήμα του κερατοειδούς. Αρχικά, η τοπογραφία του κερατοειδούς χρησιμοποιήθηκε μόνο για να περιγράψει την πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς. Οι σύγχρονες συσκευές ,με δυνατότητα OCT – τοπογραφίας, μπορούν τώρα να χαρακτηρίσουν τόσο την πρόσθια όσο και την οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδούς. Οι εξελίξεις στην ψηφιακή φωτογραφία και στην επεξεργασία υπολογιστών αύξησαν σημαντικά τη χρησιμότητα της τοπογραφίας του κερατοειδούς. (Τοπογραφία Κερατοειδούς – θεσσαλονίκη)

ποιά είναι η Κλινική χρησιμότητα της τοπογραφίας του κερατοειδούς ;

Έλεγχος για εκτασία του κερατοειδούς

Ο κερατόκωνος, η πιο κοινή εκτασία του κερατοειδούς, είναι μία προοδευτική πάθηση του κερατοειδούς του οφθαλμού. Χαρακτηρίζεται από κεντρική λέπτυνση και αύξηση της καμπυλότητας του κερατοειδούς. Ο πρώιμος κερατόκωνος δίνει συχνά φυσιολογική εικόνα κατά την εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία. Η κερατομετρία επίσης μπορεί να δώσει ανεπαρκή στοιχεία. Εξαιτίας αυτού, η τοπογραφία κερατοειδούς έχει καταστεί εντελώς απαραίτητη για τον έλεγχο ασθενών για κερατόκωνο και άλλες εκτασίες κερατοειδούς. (Τοπογραφία Κερατοειδούς – θεσσαλονίκη)

Παρακολούθηση και θεραπεία της εκτασίας του κερατοειδούς

Μόλις διαγνωστεί μια εκτασία (π.χ. κερατόκωνος), η τοπογραφία μπορεί να είναι χρήσιμη για την παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου. Με την τακτική παρακολούθηση και την τακτική τοπογράφηση του κερατοειδούς, μπορεί να προσδιοριστεί πότε οι ασθενείς διατρέχουν κίνδυνο για εξέλιξη της ασθένειας και επιπλοκές. Αυτή η ακριβής παρακολούθηση επιτρέπει την έγκαιρη παρέμβαση με θεραπείες όπως η διασύνδεση κολλαγόνου ή η κερατοπλαστική. Τα τοπογραφικά προειδοποιητικά σημεία ,μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την υψηλή κεντρική διαθλαστική ισχύ του κερατοειδούς, την μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο κερατοειδών του ασθενούς και την μεγάλη διαφορά μεταξύ της διαθλαστικής ισχύος στην κορυφή και στην περιφέρεια του κερατοειδούς.

Έλεγχος και παρακολούθηση διαθλαστικής χειρουργικής

Οι διαθλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις με λέιζερ, όπως η PRK και η LASIK χρησιμοποιούν excimer laser για να αφαιρέσουν ιστό και να αναμορφώσουν τον κερατοειδή. Έτσι επιτυγχάνουν την διόρθωση του διαθλαστικού σφάλματος του οφθαλμού. Ωστόσο, δεν μπορούν όλοι οι ασθενείς να υποβληθούν με ασφάλεια σε αυτές τις επεμβάσεις. Πρέπει να γίνει τοπογραφικός έλεγχος του κερατοειδούς για τον προσδιορισμό του σχήματος του κερατοειδούς και των προτύπων αστιγματισμού στην τοπογραφία, πριν να γίνει με ασφάλεια η διαθλαστική χειρουργική επέμβαση. Η τοπογραφία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί μετεγχειρητικά για την αξιολόγηση της αιτιολογίας ενός μη ικανοποιητικού οπτικού αποτελέσματος, όπως οι αποκεντρωμένες ή οι ελλιπείς εκτομές. (Τοπογραφία Κερατοειδούς – θεσσαλονίκη)

Προεγχειρητική επιλογή ενδοφθάλμιων φακών

Κατά τη χειρουργική επέμβαση καταρράκτη, ένας ενδοφθάλμιος φακός τοποθετείται στο μάτι για να επιτευχθεί το επιθυμητό διαθλαστικό αποτέλεσμα. Οι τυπικοί ενδοφθάλμιοι φακοί περιέχουν μόνο σφαιρική διόρθωση. Εάν ένας ασθενής έχει κερατοειδικό αστιγματισμό ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενδοφακός διόρθωσης αστιγματισμού. Η τοπογραφία του κερατοειδούς είναι μια χρήσιμη προεγχειρητική εξέταση για την εκτίμηση του μεγέθους και της κανονικότητας του κερατοειδικού αστιγματισμού. Πραγματοποιείται κατά την επιλογή ενός ενδοφθάλμιου φακού, πρίν από τη χειρουργική επέμβαση καταρράκτη. (Τοπογραφία Κερατοειδούς – θεσσαλονίκη)

Αξιολόγηση και διαχείριση αστιγματισμού μετά την κερατοπλαστική

Μετά την κερατοπλαστική, ο αστιγματισμός του κερατοειδούς μπορεί να αξιολογηθεί με τοπογραφία. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας καθιστά εφικτή την επιλεκτική αφαίρεση ραμμάτων και άλλες σχετικές επεμβάσεις. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή η μείωση των επιπέδων του αστιγματισμού.

Αξιολόγηση της οφθαλμικής επιφάνειας και διαταραχών αυτής

Διαταραχές της οφθαλμικής επιφανείας, όπως το πτερύγιο, οι ουλές του κερατοειδούς και τα οζίδια του Salzmann, μπορούν να προκαλέσουν ανώμαλο αστιγματισμό του κερατοειδούς. Η τοπογραφία του κερατοειδούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των διαθλαστικών επιπτώσεων αυτών των παθήσεων. Έχει χρησιμότητα επίσης για την ενίσχυση της παρακολούθησης των ασθενειών και του χειρουργικού σχεδιασμού. (Τοπογραφία Κερατοειδούς – θεσσαλονίκη)

Καλέστε Μας phone
Viber viber
Email
chat Επικοινωνία