οφθαλμιατρος καλαμαρια – Οπτική Τομογραφία Συνοχής (OCT)

οφθαλμιατρος καλαμαρια χαριλαου πυλαια τουμπα θεσσαλονικη-oct

Το ιατρείο διαθέτει οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) με δυνατότητα OCT – Αγγειογραφίας. (οφθαλμιατρος καλαμαρια)

τί είναι ;

Η οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) είναι μία μη επεμβατική εξέταση απεικόνισης του αμφιβληστροειδούς και άλλων τμημάτων του οφθαλμού. Το OCT χρησιμοποιεί φωτεινά κύματα για να τραβήξει φωτογραφίες διατομής (τομές) του αμφιβληστροειδούς και άλλων ανατομικών περιοχών. Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επιτρέψει επίσης την απεικόνιση της μικροαγγειακής κυκλοφορίας του αμφιβληστροειδούς και του χοριοειδούς, καθώς και την απεικόνιση και τοπογραφία των προσθίων μορίων του οφθαλμού όπως π.χ ο κερατοειδής και η απεικόνιση και μέτρηση της γωνίας του προσθίου θαλάμου. (οφθαλμιατρος καλαμαρια)

Με το OCT είναι δυνατή η απεικόνιση καθενός από τα στρώματα του αμφιβληστροειδούς. Αυτό επιτρέπει την  χαρτογράφηση και την μέτρηση του πάχους τους. Αυτές οι μετρήσεις βοηθούν στη διάγνωση πολλών νοσημάτων του οφθαλμού. Παρέχουν επίσης την δυνατότητα παρακολούθησης του γλαυκώματος και άλλων ασθενειών του αμφιβληστροειδούς.(οφθαλμιατρος καλαμαρια)

πού χρησιμεύει ;

Το OCT είναι χρήσιμο στη διάγνωση πολλών παθήσεων των ματιών, όπως:

  • Το OCT χρησιμοποιείται συχνά επίσης για την αξιολόγηση διαταραχών του οπτικού νεύρου. Η εξέταση OCT βοηθά για παράδειγμα να εντοπιστούν αλλαγές που προκαλούνται από το γλαύκωμα.(οφθαλμιατρος καλαμαρια)
  • Η OCT – Aγγειογραφία (OCT-A) αποτελεί σημαντική εξέλιξη της τεχνολογίας και έχει αναδειχθεί ως μη επεμβατική τεχνική για την απεικόνιση του μικροαγγειακού συστήματος του αμφιβληστροειδούς και του χοριοειδούς. Αυτό βοηθά περαιτέρω την διάγνωση και την παρακολούθηση των νοσημάτων της ωχράς κηλίδας και του γλαυκώματος.

Νοσήματα στα οποία έχει χρησιμότητα η OCT αγγειογραφία είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η κεντρική ορώδης αμφιβληστροειδοπάθεια, η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας ξηρής και υγρής μορφής, αγγειακές αποφράξεις του αμφιβληστροειδούς, χοριοειδική νεοαγγείωση και άλλα νοσήματα.(οφθαλμιατρος καλαμαρια)