ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

Χειρουργική Βλεφάρων Κερατοειδούς Επιπεφυκότα

Περιλαμβάνει την χειρουργική αφαίρεση μορφωμάτων των βλεφάρων και του επιπεφυκότα (π.χ θηλώματα, κύστεις κτλ), των ξανθελασμάτων των βλεφάρων, την διάνοιξη και παροχέτευση χαλαζίου-κριθής, την χειρουργική αφαίρεση πτερυγίου, την χειρουργική αποκατάσταση εντροπίου-εκτροπίου κτλ.