διαθλαστικές ανωμαλίες

οφθαλμιατρος πυλαια - διαθλαστικές ανωμαλίες

οφθαλμιατρος πυλαια – διαθλαστικές ανωμαλίες

Τα διαθλαστικά σφάλματα αποτελούν κοινές αιτίες μείωσης της όρασης. Εμφανίζονται όταν το μάτι δεν μπορεί να εστιάσει σαφώς τις εικόνες στην πίσω επιφάνεια του (δηλαδή στον αμφιβληστροειδή). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την θόλωση της όρασης.