ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

οφθαλμιατρος θεσσαλονικη - lasik prk

Η διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών με την διαθλαστική χειρουργική, μετά από μια εμπειρία 20 και πλέον ετών παγκοσμίως, έχει καθιερωθεί ως μόνιμη, ασφαλής και οικονομική λύση σχεδόν σε όλες τις διαθλαστικές ανωμαλίες (μυωπία, αστιγματισμός, υπερμετρωπία, πρεσβυωπία). Με αυτήν επιτυγχάνεται η ανεξαρτησία των ασθενών από τα γυαλιά ή τους φακούς επαφής βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της ζωής τους. (Lasik PRK)

Οι διαθλαστικές επεμβάσεις διακρίνονται σε: 

  • Εξωβόλβιες επεμβάσεις που διενεργούνται δηλαδή στην επιφάνεια ή στρώμα (εσωτερικές στιβάδες) του κερατοειδή
  1. Επιφανειακή Φωτοδιαθλαστική Κερατεκτομή (PRK – photorefractive keratectomy, ΤransPRK, LASEK, Epi-LASIK, )
  2. Lasik (laser in situ keratosmileusis), Femto-Lasik
  • Ενδοβολβικές επεμβάσεις
  1. Επέμβαση ένθεσης ενδοφακού 
  2. Επέμβαση αντικατάστασης του κρυσταλλοειδούς φακού (Clear lens Refractive surgery)

Μέθοδος Lasik, Femto-Lasik

Lasik PRK-οφθαλμιατρος θεσσαλονικη χαριλαου πυλαια καλαμαρια τουμπα

Με τη μέθοδο LASIK (Laser In Situ Keratomileusis) μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η μυωπία (έως 8 βαθμούς –σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέχρι 10) , η υπερμετρωπία (μέχρι 4-5 βαθμούς)  και ο αστιγματισμός (μέχρι 5-6 βαθμούς). Κατά τη διάρκεια της επέμβασης τέμνεται μια λεπτή μεμβράνη-κρημνός (flap) στον κερατοειδή . Ακολουθεί η εφαρμογή του laser στο στρώμα του κερατοειδούς και στο τέλος επανατοποθετείται το flap  στην επιφάνεια του στρώματος.

Η μέθοδος διόρθωσης Femto-Lasik αποτελεί παραλλαγή της Lasik και παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι ο κρημνός (flap) σχηματίζεται με την βοήθεια ειδικού συστήματος laser, ενώ καμιά λεπίδα ή νυστέρι δεν έρχεται σε επαφή με τα μάτια (all-laser LASIK, bladeless LASIK). Η μέθοδος Femto-Lasik αποτελεί την συχνότερη μέθοδο διόρθωσης των διαθλαστικών ανωμαλιών μαζί με την μέθοδο TransPRK (βλέπε παρακάτω).  

Η διάρκεια της επέμβασης Lasik / Femto-Lasik δεν υπερβαίνει τα 5 λεπτά, είναι ανώδυνη και δεν χρησιμοποιούνται ράμματα. Τις πρώτες 3-4 ώρες μετεγχειρητικά υπάρχει αίσθηση καύσου, δακρύρροια και ήπια φωτοφοβία, ενοχλήσεις οι οποίες σταδιακά υποχωρούν.  Η αποκατάσταση της όρασης είναι σχεδόν άμεση, ενώ η ποιότητα της όρασης συνεχίζει να βελτιώνεται για περίπου ένα μήνα- είναι όμως ήδη πάρα πολύ καλή από την 1η μετεγχειρητική ημέρα.

Μέθοδος PRK (PRK, TransPRK, LASEK, Epi-LASIK) 

Lasik PRK-οφθαλμιατρος θεσσαλονικη χαριλαου πυλαια καλαμαρια τουμπα


Η μέθοδος PRK (photorefractive keratectomy) για την διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών εμφανίζει πολλές παραλλαγές αλλά κοινό κύριο χαρακτηριστικό όλων είναι η εφαρμογή του laser στην επιφάνεια του ματιού, αμέσως κάτω από την επιφανειακή στιβάδα- το επιθήλιο του κερατοειδούς. 

Aν η αφαίρεση του επιθηλίου γίνει με τη βοήθεια του Excimer laser τότε η μέθοδος λέγεται TransPRK (Transepithelial PRK) ή no touch PRK και αποτελεί την συχνότερη μέθοδο διόρθωσης των διαθλαστικών ανωμαλιών μαζί με την μέθοδο Femto-Lasik (περιγράφηκε παραπάνω).  

Όταν χρησιμοποιείται ειδικό διάλυμα αιθυλικής αλκοόλης για το διαχωρισμό του επιθηλίου, η οποία μετά την ολοκλήρωση της φωτοεκτομής επανατοποθετείται στην αρχική του θέση, τότε η μέθοδος λέγεται LASEK (Laser Assisted Subepithelial Keratosmileusis).

Όταν χρησιμοποιείται ειδικός μηχανικός μικροκερατόμος με διαχωριστική λεπίδα από πλαστικό υλικό για την προσωρινή απομάκρυνση του επιθηλίου η μέθοδος λέγεται Epi-Lasik.

Η μέθοδος PRK συνήθως χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που ο κερατοειδής εμφανίζει μειωμένο πάχος – αναλογικά  με βάθος φωτοεκτομής που απαιτείται- για την διόρθωση των βαθμών της διαθλαστικής  ανωμαλίας του ασθενούς ή σε άτομα στα οποία απαιτείται σχετικά άμεση επιστροφή σε έντονη σωματική δραστηριότητα (αθλητές , καταδρομείς κτλ.).

Μέχρι να αναγεννηθεί  το επιθήλιο του κερατοειδούς (περίπου 3-6 ημέρες) υπάρχουν συμπτώματα φωτοφοβίας, αίσθησης ξένου σώματος και δακρύρροιας τα οποία σταδιακά βελτιώνονται.  Για την μείωση των συμπτωμάτων μετά την επέμβαση τοποθετείται ειδικός φακός επαφής για 3-6 ημέρες. 

Η επανάκτηση της όρασης είναι βαθμιαία. Η επιστροφή στις συνήθεις δραστηριότητες γίνεται μετά από 5-7 ημέρες. Η τελική οπτική οξύτητα μετά από 1-6 μήνες  δεν διαφέρει απ’ την όραση της μεθόδου Lasik. Σε πολύ πρόσφατες έρευνες μάλιστα, όπου αναλύθηκαν ποιοτικές παράμετροι της οράσεως (εκτροπές μετωπικού κύματος υψηλής τάξης – εμφάνιση ανώμαλου αστιγματισμού) φαίνεται ότι η επιφανειακή κερατεκτομή PRK είναι τουλάχιστον το ίδιο καλή με την μέθοδο Lasik.

Lasik PRK-οφθαλμιατρος θεσσαλονικη χαριλαου πυλαια καλαμαρια τουμπα

Ένθεση ενδοφακών

Οι ασθενείς που αδυνατούν για κάποιο λόγο να υποβληθούν σε θεραπεία με Laser για τη διόρθωση της αμετρωπίας τους (μυωπίας > 10D – λεπτός κερατοειδής – υπερμετρωπίας > 5D) μπορούν να υποβληθούν, υπό κάποιες προϋποθέσεις, σε επέμβαση τοποθέτησης ενδοφακού με πολύ καλή ποιότητα όρασης μετεγχειρητικά.