Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

OCT-αγγειογραφια οφθαλμιατρος θεσσαλονικη

οφθαλμιατρος θεσσαλονικη oct-αγγειογραφια

Το ιατρείο διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για την πραγματοποίηση OCT-αγγειογραφίας. (οφθαλμιατρος θεσσαλονικη oct-αγγειογραφια)

τί είναι η oCT αγγειογραφία ;

Η OCT-αγγειογραφία (OCT-A) έχει αναδειχθεί ως μη επεμβατική τεχνική για την απεικόνιση του μικροαγγειακού συστήματος του αμφιβληστροειδούς και του χοριοειδούς. Η τεχνολογία OCT-A χρησιμοποιεί την ανάκλαση του φωτός λέιζερ στην επιφάνεια των κινούμενων ερυθρών αιμοσφαιρίων. Έτσι μπορεί να απεικονίσει με ακρίβεια τα αγγεία μέσω διαφορετικών τμηματικών περιοχών του ματιού, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για ενδοαγγειακές χρωστικές.

Οι αλγόριθμοι της OCT-A παράγουν μια εικόνα (3mm2 έως 12mm2) που τμηματοποιείται, τυπικά, σε 4 ζώνες: το επιφανειακό αμφιβληστροειδές πλέγμα, το εν τω βάθει πλέγμα του αμφιβληστροειδούς, τον εξωτερικό αμφιβληστροειδή και τα χοριοειδοτριχοειδικά αγγεία. (οφθαλμιατρος θεσσαλονικη oct-αγγειογραφια)

ποιά είναι τα Πλεονεκτήματα της OCT αγγειογραφίας ;

Τα κύρια πλεονεκτήματα της OCT-A είναι ο σημαντικά μικρότερος χρόνος διάρκειας της εξέτασης και ότι είναι μια μη επεμβατική διαδικασία. Η κλασσικές μέθοδοι αγγειογραφίας ,όπως η φλουοροαγγειογραφία και η αγγειογραφία ινδοκυανίνης, είναι επεμβατικές και απαιτούν μια ενέσιμη χρωστική. Αυτή η ειδική χρωστική απαιτεί χρόνο για να φθάσει στα αγγεία του αμφιβληστροειδούς και μπορεί να σχετίζεται με συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες, ακόμη και με αναφυλακτική αντίδραση ή θάνατο.

Ένα πλεονέκτημα επίσης της OCT-A είναι ότι παρέχει μια ποσοτική ανάλυση των αγγείων του αμφιβληστροειδούς (εκτός από την ποιοτική ανάλυση που γίνεται στην απλή τυπική αγγειογραφία).

Επιπλέον, και σε αντίθεση με τις συμβατικές αγγειογραφίες “2D-2 διαστάσεων”, η τεχνολογία OCT-A παρέχει πληροφορίες απεικόνισης “3D-3 διαστάσεων” της ωχράς κηλίδας και απεικονίζει τα τριχοειδή αγγεία που τροφοδοτούν το στρώμα των νευρικών ινών του αμφιβληστροειδούς. (οφθαλμιατρος θεσσαλονικη oct-αγγειογραφια)

ποιές είναι οι Κλινικές εφαρμογές της oCT αγγειογραφίας ;

Αμφιβληστροειδής χιτώνας

Η OCT-A αποτελεί μια γρήγορη, ασφαλή και μη επεμβατική διαδικασία για την εκτίμηση του δικτύου των τριχοειδών αγγείων του αμφιβληστροειδούς/χοριοειδούς. Η OCT-A χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε ασθένειες του αμφιβληστροειδούς. Ο αριθμός των μελετών που αναφέρουν νέα ευρήματα αυξάνεται εκθετικά. Η OCT-A έχει αναφερθεί ότι είναι χρήσιμη στη διάγνωση και την κατανόηση πολλών παθήσεων του αμφιβληστροειδούς, όπως:

  • Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας υγρής μορφής – ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των χοριοειδών νεοαγγειακών μεμβρανών (CNVM), ταξινόμησή τους και παρακολούθηση των δομικών αλλαγών μετά από ενδοϋαλοειδικές ενέσεις. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης αυτών των νεοαγγειακών συμπλεγμάτων σε μη εξιδρωματικές περιπτώσεις, οι οποίες θα ήταν δύσκολο να ανιχνευθούν χρησιμοποιώντας συμβατικές αγγειογραφίες. Συνεπώς η OCT-A συμβάλλει σε μια πιο αποτελεσματική και στενότερη παρακολούθηση. (οφθαλμιατρος θεσσαλονικη oct-αγγειογραφια)
  • Κεντρική ορώδης χοριοειδο-αμφιβληστροειδοπάθεια – η αλληλεπικάλυψη μεταξύ των ευρημάτων στην φλουοροαγγειογραφία μίας αποκόλλησης μελαγχρόου επιθηλίου (PED) και μιας χοριοειδικής νεοαγγείωσης (CNVM) μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη διάγνωση. Σε αυτή την περίπτωση η χρησιμότητα της OCT-A είναι ιδιαίτερα σημαντική.
  • Ειδικά σε ύποπτες περιπτώσεις επίπεδων και ακανόνιστων PED, το OCT-A μπορεί να είναι χρήσιμο στη διάγνωση και τη διαχείριση της CNVM.
  • Αγγειακές αποφράξεις – αξιολόγηση των περιοχών μη διήθησης και της ακεραιότητας του επιφανειακού και του εν τω βάθει πλέγματος των τριχοειδών. Η διατήρηση του εν τω βάθει αγγειακού συστήματος έχει συσχετιστεί με καλύτερη διατήρηση της όρασης.
  • Τελαγγειεκτασία της ωχράς κηλίδας – ταυτοποίηση των διασταλμένων, ακανόνιστων τελαγγειεκτατικών αγγείων και περιστασιακά της χοριοειδικής επικοινωνίας.
  • Χοριοειδικές νεοαγγειακές μεμβράνες διαφόρων αιτιών (π.χ. που σχετίζονται με υψηλή μυωπία), με καλή ευαισθησία και ειδικότητα στην ανίχνευση.

Γλαύκωμα

Το OCT-A κερδίζει επίσης αυξανόμενο ρόλο για την αξιολόγηση των διαταραχών του οπτικού νεύρου στο γλαύκωμα. Έχει αναφερθεί ως χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της τριχοειδικής διήθησης του οπτικού δίσκου σε γλαυκωματικά μάτια, καθώς και στην ανίχνευση της εξασθενημένης πυκνότητας των αγγείων στην περιοχή της ωχράς κηλίδας.

Επομένως, υπάρχει ενθουσιασμός για το ρόλο του OCT-A στην έγκαιρη ανίχνευση βλάβης στο γλαύκωμα. Επιπλέον, τα ποσοτικά δεδομένα από τα αγγεία του αμφιβληστροειδούς μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμα στην ανάλυση της μεταβολικής δραστηριότητας των εσωτερικών στρωμάτων του αμφιβληστροειδούς. Έτσι η OCT-A μπορεί να παρέχει περαιτέρω πληροφορίες για την παρακολούθηση της λειτουργίας και της εξέλιξης αυτής της νόσου. (οφθαλμιατρος θεσσαλονικη oct-αγγειογραφια)

Η OCT-A μπορεί επίσης να αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο για την έρευνα της οφθαλμικής ροής του αίματος και ως εκ τούτου να βοηθήσει στην διερεύνηση του γλαυκώματος που δεν σχετίζεται με αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση (γλαύκωμα φυσιολογικής ενδοφθάλμιας πίεσης).

Ραγοειδίτιδα

Η OCT-A είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην ανίχνευση αλλοιώσεων στα αγγεία.

  • Επιφανειακό τριχοειδικό πλέγμα του αμφιβληστροειδούς – η OCT-A είναι ικανή να ανιχνεύσει τριχοειδική απόπτωση επιφανειακών αμφιβληστροειδικών αγγείων, τριχοειδική αναδιαμόρφωση και μειωμένη πυκνότητα αγγείων.
  • Εν τω βάθει τριχοειδικό πλέγμα του αμφιβληστροειδούς – αν και εντοπίστηκαν μικρότερες αλλαγές σε σύγκριση με το επιφανειακό πλέγμα σε φλεγμονώδεις καταστάσεις, η OCT-A είναι σε θέση να ανιχνεύσει μοτίβα που σχετίζονται με οίδημα κυστοειδούς ωχράς κηλίδας.
  • Χοριοειδικά τριχοειδή – σε φλεγμονώδεις καταστάσεις που σχετίζονται με τη μείωση της χοριοειδικής ροής ή την ισχαιμία, η OCT-A μπόρεσε να ανιχνεύσει περιοχές κενού ροής. Η ανίχνευση και η αξιολόγηση των χοριοειδών αγγειακών μεμβρανών μπορεί να επιτευχθεί παρομοίως με την OCT-A στην ραγοειδίτιδα, όπως και στις άλλες αιτίες που αναφέρονται παραπάνω. Ειδικά σε φλεγμονώδεις καταστάσεις, η OCT-A έχει το πλεονέκτημα της απόκτησης τρισδιάστατων δεδομένων. Για αυτό τον λόγο ενδέχεται πιθανώς να βελτιώσει την κατανόησή μας για την παθοφυσιολογία αυτών των ασθενειών, καθώς και την παρακολούθηση και την αντιμετώπισή τους. (οφθαλμιατρος θεσσαλονικη oct-αγγειογραφια)
Καλέστε Μας phone
Viber viber
Email
chat Επικοινωνία