Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

OCT θεσσαλονικη – οπτικη τομογραφια συνοχης

OCT θεσσαλονικη - οπτικη τομογραφια συνοχης

Το ιατρείο μας στη Θεσσαλονίκη διαθέτει οπτική τομογραφία συνοχής OCT με δυνατότητα και OCT – Αγγειογραφίας. (OCT θεσσαλονικη – οπτικη τομογραφια συνοχης)

τί είναι η εξέταση oCT τομογραφία ;

Η οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) είναι μία μη επεμβατική εξέταση απεικόνισης του αμφιβληστροειδούς και άλλων τμημάτων του οφθαλμού. Το OCT χρησιμοποιεί φωτεινά κύματα για να τραβήξει φωτογραφίες διατομής (τομές) του αμφιβληστροειδούς και άλλων ανατομικών περιοχών.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επιτρέψει επίσης την απεικόνιση της μικροαγγειακής κυκλοφορίας του αμφιβληστροειδούς και του χοριοειδούς (OCT-Αγγειογραφία), καθώς και την τομογραφική απεικόνιση και την τοπογραφία των προσθίων μορίων του οφθαλμού όπως π.χ ο κερατοειδής, καθώς και την απεικόνιση και μέτρηση της γωνίας του προσθίου θαλάμου.

Με την OCT τομογραφία είναι δυνατή η απεικόνιση καθενός από τα στρώματα του αμφιβληστροειδούς. Αυτό επιτρέπει την  χαρτογράφηση και την μέτρηση του πάχους τους. Αυτές οι μετρήσεις βοηθούν στη διάγνωση πολλών νοσημάτων του οφθαλμού. Παρέχουν επίσης την δυνατότητα παρακολούθησης του γλαυκώματος και άλλων ασθενειών του αμφιβληστροειδούς. (OCT θεσσαλονικη – οπτικη τομογραφια συνοχης)

πού χρησιμεύει η εξέταση OCT ;

Η OCT τομογραφία είναι χρήσιμη στη διάγνωση πολλών παθήσεων των ματιών, όπως:

  • Η εξέταση OCT χρησιμοποιείται συχνά επίσης για την αξιολόγηση διαταραχών του οπτικού νεύρου. Η εξέταση OCT βοηθά για παράδειγμα να εντοπιστούν αλλαγές που προκαλούνται από το γλαύκωμα.

Η OCT – Aγγειογραφία (OCT-A) αποτελεί σημαντική εξέλιξη της τεχνολογίας και έχει αναδειχθεί ως μη επεμβατική τεχνική για την απεικόνιση του μικροαγγειακού συστήματος του αμφιβληστροειδούς και του χοριοειδούς. Αυτό βοηθά περαιτέρω την διάγνωση και την παρακολούθηση των νοσημάτων της ωχράς κηλίδας και του γλαυκώματος. (OCT θεσσαλονικη – οπτικη τομογραφια συνοχης).

Νοσήματα στα οποία έχει χρησιμότητα η OCT αγγειογραφία είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η κεντρική ορώδης αμφιβληστροειδοπάθεια, η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας ξηρής και υγρής μορφής, αγγειακές αποφράξεις του αμφιβληστροειδούς, χοριοειδική νεοαγγείωση κτλ.

Η τομογραφική απεικόνιση των προσθίων μορίων του οφθαλμού επιτρέπει την διάγνωση και την παρακολούθηση παθήσεων του κερατοειδούς, του κρυσταλλοειδούς φακού, της ίριδας και της γωνίας του προσθίου θαλάμου.

πού πραγματοποιείται η εξέταση OCT ;

Η εξέταση πραγματοποιείται στον χώρο του ιατρείου μας στη Θεσσαλονίκη. Το μηχάνημα οπτικής τομογραφίας του ιατρείου μας είναι τελευταίας γενιάς με δυνατότητα OCT αγγειογραφίας και δυνατότητα OCT τοπογραφίας.

είναι η εξέταση oCT ασφαλής ;

Ο σαρωτής OCT φέρει τη σήμανση CE και το φως λέιζερ χαμηλής ισχύος είναι ασφαλές και δεν μπορεί να βλάψει το μάτι σας. Η σάρωση OCT είναι κατάλληλη για χρήση σε άτομα με βηματοδότες ή μεταλλικά εμφυτεύματα και μπορείτε να φοράτε το ακουστικό βαρυκοϊας σας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

πόση ώρα διαρκεί η εξέταση και πώς γίνεται ;

Η εξέταση διαρκεί 5-10 λεπτά και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα αμέσως μετά το τέλος της εξέτασης. Η διαδικασία είναι πολύ απλή και δεν χρειάζεται έγχυση κάποιου σκιαγραφικού. Τοποθετείτε το κεφάλι σας μπροστά στο μηχάνημα και ο τομογράφος OCT λαμβάνει τις απαραίτητες λήψεις. Ο γιατρός θα βρίσκεται καθ’όλη την διαδικασία δίπλα σας και θα σας δίνει τις απαραίτητες οδηγίες.

εκπέμπεται ακτινοβολία κατά την εξέταση OCT ;

Ο τομογράφος OCT χρησιμοποιεί ακτίνες φωτός για τη μέτρηση του πάχους του αμφιβληστροειδούς και των υπόλοιπων ανατομικών δομών. Δεν χρησιμοποιείται ακτινοβολία ή ακτίνες Χ κατά την σάρωση, οπότε η εξέταση δεν είναι επιβλαβής, ούτε δυσάρεστη-άβολη.

πότε πρέπει να κάνω την εξέταση OCT ;

Η εξέταση OCT συνίσταται σε άτομα ηλικίας 25 ετών και άνω, που θέλουν να μάθουν περισσότερα για την υγεία των ματιών τους ή σε άτομα που έχουν διαβήτη, γλαύκωμα ή έχουν οικογενειακό ιστορικό κάποιας άλλης οφθαλμικής νόσου.

Συχνά, η επιτυχημένη θεραπεία ή διαχείριση αυτών των παθήσεων βασίζεται στην έγκαιρη διάγνωση, γι’ αυτό είναι σημαντικό να ελέγχετε την υγεία του αμφιβληστροειδούς σας.

Ο οφθαλμίατρος σας θα σας ενημερώσει σχετικά με το αν χρειάζεται η διενέργεια της εξέτασης OCT στην περίπτωση σας.

Παρακάτω δίνονται παραδείγματα απεικονίσεων OCT τομογραφίας διαφόρων οφθαλμικών παθήσεων:

oct φυσιολογικη ωχρα κηλιδα
Απεικόνιση της φυσιολογικής ωχράς κηλίδας στην OCT τομογραφία. Διακρίνεται το κεντρικό βοθρίο της ωχράς κηλίδας και οι φυσιολογικές στιβάδες του αμφιβληστροειδούς.
Επιωχρική μεμβράνη. Διακρίνεται η υαλοειδοαμφιβληστροειδική έλξη, καθώς και η παραμόρφωση του κεντρικού βοθρίου της ωχράς κηλίδας.
Επιωχρική μεμβράνη. Διακρίνεται η υαλοειδοαμφιβληστροειδική έλξη, καθώς και η παραμόρφωση του κεντρικού βοθρίου της ωχράς κηλίδας.
Κεντρική ορώσης χοριοειδοαμφιβληστροειδοπάθεια. Διακρίνεται η παρουσία υπαμφιβληστροειδικού υγρού στην περιοχή της ωχράς κηλίδας
Κεντρική ορώσης χοριοειδο-αμφιβληστροειδοπάθεια. Διακρίνεται η παρουσία υπαμφιβληστροειδικού υγρού στην περιοχή της ωχράς κηλίδας.
OCT Αγγειογραφία που καταδεικνύει την ύπαρξη χοριοειδικής νεοαγγειακής μεμβράνης
OCT Αγγειογραφία που καταδεικνύει την ύπαρξη χοριοειδικής νεοαγγειακής μεμβράνης.
OCT οπτικής θηλής. Διακρίνεται η γλαυκωματική βλάβη και η λέπτυνση του ιστού
OCT οπτικής θηλής. Διακρίνεται η γλαυκωματική βλάβη και η λέπτυνση του ιστού.
Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας ξηρής μορφής. Διακρίνεται η παρουσία των χαρακτηριστικών drusen
Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας ξηρής μορφής. Διακρίνεται η παρουσία των χαρακτηριστικών drusen.
Ηλικιακή εκφύλιση υγρής μορφής. Διακρίνεται η αποκόλληση και ο κατακερματισμός του μελαγχρόου επιθηλίου και η παρουσία υπαμφιβληστροειδικού υγρού
Ηλικιακή εκφύλιση υγρής μορφής. Διακρίνεται η αποκόλληση και ο κατακερματισμός του μελαγχρόου επιθηλίου και η παρουσία υπαμφιβληστροειδικού υγρού.
Οπή ωχράς κηλίδας
Οπή ωχράς κηλίδας.
Ρετινόσχιση. Διακρίνεται ο διαχωρισμός των στιβάδων του αμφιβληστροειδούς
Ρετινόσχιση. Διακρίνεται ο διαχωρισμός των στιβάδων του αμφιβληστροειδούς.
Κυστικό οίδημα ωχράς κηλίδας με ταυτόχρονη παρουσία υπαμφιβληστροειδικού υγρού
Κυστικό οίδημα ωχράς κηλίδας με ταυτόχρονη παρουσία υπαμφιβληστροειδικού υγρού.
Αποκόλληση μελαγχρόου επιθηλίου
Αποκόλληση μελαγχρόου επιθηλίου.
Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας ξηρού τύπου. Διακρίνονται πολλαπλές drusenοειδείς αποκολλήσεις του μελαγχρόου επιθηλίου
Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας ξηρού τύπου. Διακρίνονται πολλαπλές drusenοειδείς αποκολλήσεις του μελαγχρόου επιθηλίου.
Καλέστε Μας phone
Viber viber
Email
chat Επικοινωνία