θεραπεία εκφύλισης ωχράς

οφθαλμιατρος πυλαια - εκφύλιση ωχράς

οφθαλμιατρος πυλαια – εκφύλιση ωχράς

Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, που ονομάζεται επίσης εκφύλιση της ωχράς κηλίδας που σχετίζεται με την ηλικία, είναι μια πάθηση του οφθαλμού η οποία μπορεί σταδιακά να δημιουργήσει θόλωση της όρασης με την πάροδο του χρόνου.