οφθαλμιατρος χαριλαου θεσσαλονικης

Στο οφθαλμολογικό ιατρείο του Χειρουργού Οφθαλμιάτρου Βασάκου Δημητρίου , επί της οδού Αλ. Παπαναστασίου 205 , στην περιοχή Πυλαία Καλαμαριά Χαριλάου Θεσσαλονίκη, παρέχεται το μεγαλύτερο μέρος των οφθαλμολογικών διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών, που αφορούν τα νοσήματα του οφθαλμού. (οφθαλμιατρος χαριλαου θεσσαλονικης)

Οι χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται σε ιδιωτικές κλινικές. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε παρακάτω ή επικοινωνείστε με τον ιατρό.

Περιλαμβάνει την μέτρηση των βαθμών της μυωπίας, της υπερμετρωπίας, του αστιγματισμού και της πρεσβυωπίας. Η μέτρηση αρχικά γίνεται χρησιμοποιώντας εξειδικευμέμο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και ακρίβειας (αυτόματο κερατοδιαθλασίμετρο) και ακολουθεί υποκειμενικός έλεγχος – επιβεβαίωση των μετρήσεων στον πίνακα οπτότυπου, ωσπού ο ασθενής να είναι πλήρως ικανοποιημένος με την όραση.

Περιλαμβάνει την συνταγογράφηση γυαλιών ή/και φακών επαφής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ/ΕΚΠΥ. Η συνταγογράφηση πραγματοποιείται μετά τον διαθλαστικό έλεγχο. Η συνταγογράφηση επιτρέπεται απο τον ΕΟΠΥΥ κάθε 4 έτη ανά ενήλικα για γυαλία και κάθε 2 έτη για φακούς επαφής. Τα παιδία έως 12 έτη έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης ανά 2 έτη. Το μέγιστο ποσό αποζημίωσης για γυαλιά οράσεως (μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού, πρεσβυωπίας, πολυεστιακά και διπλοεστιακά) (κρύσταλλα και σκελετός) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100,00€ ανά τετραετία και για κάθε φακό επαφής τα 25,00€.

Οφθαλμολογικός Έλεγχος Υποψηφίων Οδηγών

Περιλαμβάνει τον απαραίτητο οφθαλμολογικό έλεγχο για την έκδοση ή την ανανέωση του διπλώματος οδήγησης.

Μέτρηση Ενδοφθάλμιας Πίεσης

Η μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης γίνεται με την χρήση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας (αεροτονόμετρο), χωρίς να υπάρχει επαφή του οργάνου με τον κερατοειδή και χωρίς να απαιτείται ενστάλλαξη σταγόνων για τοπική αναισθησία. Με αυτό τον τρόπο είναι εφικτή η ανώδυνη και ταχύτατη μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Η διαδικασία κρατάει μερικά δευτερόλεπτα και το μηχάνημα μετράει ταυτόχρονα και το κεντρικό πάχος του κερατοειδούς, ώστε η μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης να είναι όσο πιο ακριβής και αξιόπιστη γίνεται. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τονόμετρο επιπεδώσεως κατά Goldmann. (οφθαλμιατρος χαριλαου θεσσαλονικης)

Διαθλαστική Χειρουργική Με Laser Για Διόρθωση Διαθλαστικών Ανωμαλιών (Μυωπία, Υπερμετρωπία, Αστιγματισμός)

Περιλαμβάνει την χρήση τεχνολογίας laser για την διόρθωση των διαθλαστικών σφαλμάτων, δηλαδή της μυωπίας, της υπερμετρωπίας, του αστιγματισμού κτλ. Πρίν την πραγματοποίηση της επέμβασης είναι απαραίτητη μια σειρά εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του ματιού για την επέμβαση.

Διάγνωση και Θεραπεία Παθήσεων Οφθαλμικής Επιφάνειας

Αφορά νοσήματα της οφθαλμικής επιφάνειας όπως η ξηροφθαλμία, η βλεφαρίτιδα και η επιπεφυκίτιδα. Πραγματοποιείται με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού. Γίνεται εκτίμηση της ποιότητας της δακρυικής στιβάδας και εξέταση της οφθαλμικής επιφάνειας και των βλεφάρων, υπό μεγέθυνση, στην σχισμοειδή λυχνία. Διάφορα τέστ και δοκιμασίες βοηθούν στην τελική διάγνωση. Η θεραπεία εξαρτάται απο την βαρύτητα της νόσου και είναι εξατομικευμένη.

Αντιμετώπιση Παθήσεων Βλεφάρων Επιπεφυκότα και Κερατοειδούς

Περιλαμβάνει παθήσεις όπως το χαλάζιο, η κριθή, το στεάτιο και το πτερύγιο. Πραγματοποιείται αρχική εκτίμηση και εξέταση υπό μεγέθυνση στην σχισμοειδή λυχνία. Η θεραπεία είναι εξατομικευμένη και μπορεί να είναι μόνο φαρμακευτική ή και χειρουργική. Αρχικά συνήθως δίνεται μόνο φαρμακευτική αγωγή και πραγματοποιούνται επανέλεγχοι για την εκτίμηση, την πορεία, και την ανταπόκριση της νόσου στην φαρμακευτική αγωγή. Εάν κριθεί απαραίτητο συνίσταται χειρουργική αντιμετώπιση.

Αφορά την διάγνωση και την χειρουργική αντιμετώπιση του καταρράκτη. Για την διάγνωση πραγματοποιείται αρχικά λήψη ιστορικού, διαθλαστικός έλεγχος, μέτρηση οπτικής οξύτητας, μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης και εξέταση των προσθίων μορίων υπό μεγέθυνση στην σχισμοειδή λυχνία για την εκτίμηση του τύπου του καταρράκτη και της βαρύτητας του. Η ενστάλλαξη μυδριατικών σταγόνων είναι απαραίτητη για την καλύτερη εκτιμήση και εξέταση του κρυσταλλοειδούς φακού και του καταρράκτη ,καθώς επίσης και για την εξέταση του βυθού, προκειμένου να γίνει αποκλεισμός άλλων νοσημάτων που μπορεί να προκαλούν μείωση στην όραση. Η αποκατάσταση του καταρράκτη είναι αποκλειστικά χειρουργική και πραγματοποιείται σε ιδιωτικές κλινικές της Θεσσαλονίκης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με τον ιατρό. (οφθαλμιατρος χαριλαου θεσσαλονικης)

Διάγνωση και Θεραπεία του γλαυκώματος. Η διάγνωση στο γλαύκωμα γίνεται με την χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και εξετάσεων (OCT, Εξέταση Οπτικών Πεδίων,Τονόμετρο Επιπεδώσεως Κατά Goldmann, Αεροτονόμετρο, Παχυμετρία Κερατοειδούς και Βυθοσκόπηση). Η θεραπεία είναι εξατομικευμένη αναλόγως της απόκρισης. Η θεραπεία είναι εξατομικευμένη και μπορεί να είναι φαρμακευτική ή και χειρουργική.

Αντιμετώπιση Παθήσεων Ωχράς Κηλίδας

Περιλαμβάνει την θεραπεία παθήσεων όπως η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, το διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας κτλ. Η θεραπεία περιλαμβάνει ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις ή/και laser.

Οπτική Τομογραφία Συνοχής (OCT)

Η οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) είναι μία μη επεμβατική εξέταση απεικόνισης του αμφιβληστροειδούς και άλλων τμημάτων του οφθαλμού. Το OCT χρησιμοποιεί φωτεινά κύματα για να τραβήξει φωτογραφίες διατομής του αμφιβληστροειδούς και άλλων ανατομικών περιοχών. Το OCT είναι χρήσιμο στη διάγνωση και παρακολούθηση πολλών παθήσεων των ματιών, όπως: γλαύκωμα,ωχροπάθειες (π.χ ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας) κτλ.

Οφθαλμολογικός Έλεγχος Μικρών Παιδιών και Μή Συνεργάσιμων Ενηλίκων

Πραγματοποιείται με την χρήση διαθλασίμετρου που είναι ειδικό για την εξέταση μικρών παιδιών. Το διόφθαλμο διαθλασίμετρο μετρά και τα δύο μάτια ταυτόχρονα, από απόσταση 1 μέτρου, σε πραγματικές συνθήκες όρασης και υπολογίζει αυτόματα τα διαθλαστικά σφάλματα (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμό), ακόμα και σε μή συνεργάσιμα μικρά παιδιά. Επιπλέον, παρέχει ενδείξεις ανωμαλιών της όρασης που μπορεί να σχετίζονται με ανισομετρωπία, ανισοκορία, στραβισμό, φορία. Το διόφθαλμο φορητό διαθλασίμετρο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για την εξέταση μή συνεργάσιμων ενήλικων ασθενών.

Βυθοσκοπικός Έλεγχος (Βυθοσκόπηση)

Περιλαμβάνει τον έλεγχο του βυθού του ματιού. Αρχικά γίνεται ενστάλλαξη μυδριατικών σταγόνων για να ανοίξει η κόρη του ματιού. Οι σταγόνες αυτές χρειάζεται περίπου 20-30 λεπτά για να δράσουν και τελικά η εξέταση ολοκληρώνεται στην σχισμοειδή λυχνία με την χρήση ειδικών εξεταστικών φακών.

Οπτικά Πεδία - Αυτόματη Περιμετρία

Τα οπτικά πεδία είναι μία εξέταση που κατέχει κυρίαρχο ρόλο στην διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος και άλλων οφθαλμικών παθήσεων. Η εξέταση των οπτικών πεδίων είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο οφθαλμίατρος μπορεί να προσδιορίσει εάν υπάρχουν τυφλά σημεία (σκοτώματα) στην όραση και πού βρίσκονται. Το μέγεθος και το σχήμα του σκοτώματος μπορεί να δείξει πώς η οφθαλμική νόσος ή μια εγκεφαλική διαταραχή επηρεάζει την όραση.

Τοπογραφία Κερατοειδούς

Η τοπογραφία κερατοειδούς αποτελεί εξειδικευμένη εξέταση απεικόνισης του κερατοειδούς. Είναι απαραίτητη για την διάγνωση και παρακολούθηση παθήσεων του κερατοειδούς όπως ο κερατόκωνος, για τον προεγχειρητικό και μετεγχειρητικό έλεγχο στην διαθλαστική χειρουργική με laser κτλ. Χρησιμεύει επίσης για την μελέτη και παρακολούθηση παθήσεων της οφθαλμικής επιφάνειας.

Αrgon Laser Φωτοπηξία

Πραγματοποιείται για την περιχαράκωση ρωγμών του αμφιβληστροειδούς, για την αντιμετώπιση της νεοαγγείωσης (π.χ στην παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.) και για την αντιμετώπιση του κυστεοειδούς οιδήματος της ωχράς κηλίδας. Αναλόγως της παθήσεως γίνονται βολές με το laser ,μέσω ειδικού φακού, στις περιοχές του βυθού που νοσούν. Μπορεί να χρειαστούν αρκετές συνεδρίες ώσπου να ολοκληρωθεί η θεραπεία.

Ενδοϋαλοειδικές Εγχύσεις - Ενέσεις

Οι ενδοϋλοειδικές εγχύσεις anti-VEGF παραγόντων πραγματοποιούνται για την αντιμετώπιση παθήσεων όπως η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας υγρού τύπου, η νεοαγγείωση (π.χ λόγω παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας), το διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας κτλ. Μπορεί να χρειαστεί να γίνουν αρκετές ενέσεις προκειμένου να υπάρξει θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Εφαρμογή Φακών Επαφής

Γίνεται μελέτη της εφαρμογής των φακών επαφής και εκπαίδευση – ενημέρωση του ασθενούς για την καλύτερη και σωστότερη χρήση των φακών επαφής. (οφθαλμιατρος χαριλαου θεσσαλονικης)

Yag Laser Οπίσθια Καψουλοτομή και Περιφερική Ιριδοτομή

Πραγματοποιείται για την αντιμετώπιση της θόλωσης του οπισθίου περιφακίου μετά την φακοθρυψία (δευτερογενής καταρράκτης) και για περιφερική ιριδοτομή σε περίπτωση οξέος γλαυκώματος κλειστής γωνίας και γλαυκώματος στενής γωνίας. Με την χρήση του Yag Laser γίνεται εφικτή η διάνοιξη οπής στο οπίσθιο περιφάκιο έτσι ώστε το φώς να διέρχεται ελεύθερα μέσα στον οφθαλμό χωρίς να προκαλείται θόλωση της όρασης. Στην περίπτωση του οξέος γλαυκώματος κλειστής γωνίας και του γλαυκώματος στενής γωνίας γίνεται περιφερική ιριδοτομή για την αποσυμφόρηση του οπισθίου θαλάμου και την μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Η επέμβαση διαρκεί περίπου 10-15 λεπτά, είναι ανώδυνη και πραγματοποιείται στο ιατρείο.

Μέτρηση Κεντρικού Πάχους Κερατοειδούς

Περιλαμβάνει την μέτρηση του κεντρικού πάχους του κερατοειδούς, ώστε η μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης να είναι όσο πιο ακριβής και αξιόπιστη γίνεται.

Διάγνωση-Αντιμετώπιση Κερατόκωνου

Η τελική διάγνωση πραγματοποιείται μέσω της τοπογραφίας κερατοειδούς. Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει ειδικούς κερατοκωνικούς φακούς επαφής, επέμβαση διασύνδεσης κολλαγόνου (corneal cross linking) κτλ.

οφθαλμιατρος χαριλαου θεσσαλονικης

οφθαλμιατρος χαριλαου πυλαια καλαμαρια τουμπα θεσσαλονικη ιατρειο

οφθαλμιατρος χαριλαου θεσσαλονικης